SERVICII

#neosthermo

SPECIALIȘTII TĂI ÎN INSTALAȚII TERMICE

SERVICE PENTRU ORICE CENTRALĂ

Dacă ai o problema cu instalația sau cu centrală termică poți stă liniștit pentru că Neos Thermo te va ajuta.

REVIZII ȘI VERIFICĂRI PERIODICE

Suntem specialiștii tăi în instalații termice și îți oferim revizii și verificări periodice cu autorizație I.S.C.I.R

CENTRALE TERMICE & ACCESORII

La Neos Thermo găsești o gama largă de centrale termice pentru orice cămin! Îți oferim și montajul cu tot cu garanție.

VTP

VERIFICAREA
TEHNICA
PERIODICA

Operațiunile de verificare ale centralei termice se efectuează la maximum 2 ani. Dacă verificarea sau revizia nu se poate efectua la dată reprogramată, se va sista furnizarea gazelorÎn funcție de rezultatele obținute, verificarea tehnică periodică a centralei termice poate avea rezoluțiile următoare: “se admite continuarea utilizării” sau “se interzice funcționarea în continuare a aparatului“. Este strict interzisă încredințarea centralelor termice de către utilizatorii finali unor persoane sau agenți economici neautorizați de ISCIR pentru a se efectua intervențîi și reparații la acesteaÎnainte de a va gândi la economiile pe care le puteți face apelând la un meșterîn loc de o societate autorizatăluați în calcul riscurile la care va expuneți atât familiacât și vecinii.

Utilizatorul final este obligat  păstreze în bune condițîi livretul centralei termice care evidențiază verificările tehnice periodice și care descrie condițiile de exploatare pe toată durata de serviciu a centralei termice, de la prima punere în funcțiune și până la scoaterea din uz a acesteia. Livretul centralei termice împreună cu documentația tehnică de identificare a centralei și instrucțiunile de utilizare/întreținere trebuie  fie transmise o dată cu centralăîn cazul transferării acestuia unui alt utilizator final (de exemplu, atunci când vindeți apartamentul în care ați montat centrală termică).
În perioada dintre două verificări tehnice periodice, utilizatorul final este obligat  respecte instrucțiunile de utilizare ale producătoruluicare îi sunt special destinate, instrucțiunile și recomandările agentului economic autorizat care a efectuat lucrările de punere în funcțiune șidupă caz, de verificare tehnică periodică, iar în cazul constatării unui defect,  oprească imediat aparatul în siguranță și  anunțe un prestator de specialitate autorizat.

Verificarea tehnică periodică se va face de către prestatorul de specialitate, conform instrucțiunilor aplicabile specifice fiecărui tip de aparatțînând seama de parcurgerea următoarelor etape:

a) alimentarea aparatului cu combustibil gazos, apă și energie electrică;
b) verificarea etanșeității circuitelor de combustibil gazos și de apă;
c) verificarea funcționarii sistemelor de reglare și de protecție;
d) reglarea parametrilor de intrare în aparat;
e) reverificarea funcțiilor de reglare și protecție la cald (în funcționarea normală a aparatului);
f) verificarea la cald a evacuării gazelor de ardere, a tirajului și a etanșeității circuitului de evacuare a gazelor de ardere;
g) aducerea aparatului în funcționare la parametrii nominali și efectuarea verificării arderii;
h) măsurarea parametrilor de funcționare și înregistrarea acestora în buletine, fișe de măsurători etc. (în conformitate cu propriile proceduri) șiîn mod obligatoriu, într-un raport de verificare.
k) editarea, completarea C1 pentru prima revizie, iar apoi C2 pentru reviziile ulterioare
l) contrasemnarea raportului de verificare de către utilizatorul final, care semnifică faptul  acesta și-a asumat obligațiile privind utilizarea în continuare a aparatului numai în condițiile în care îl va supune verificărilor tehnice periodice.

PIF

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A CENTRALEI TERMICE

Punerea în funcțiune se va face de către prestatorul de specialitate, conform instrucțiunilor aplicabile specifice fiecărui tip de aparatțînând seama de parcurgerea următoarelor etape:

a) alimentarea aparatului cu combustibil gazos, apă și energie electrică;
b) verificarea etanșeității circuitelor de combustibil gazos și de apă;
c) verificarea funcționarii sistemelor de reglare și de protecție;
d) reglarea parametrilor de intrare în aparat;
e) pornirea aparatului, efectuarea reglajelor necesare pentru o funcționare optimă a aparatului în condițiile reale existente la utilizatorul final;
f) reverificarea funcțiilor de reglare și protecție la cald (în funcționarea normală a aparatului);
g) verificarea la cald a evacuării gazelor de ardere, a tirajului și a etanșeității circuitului de evacuare a gazelor de ardere;
h) aducerea aparatului în funcționare la parametrii nominali și efectuarea verificării arderii;
i) măsurarea parametrilor de funcționare și înregistrarea acestora în buletine, fișe de măsurători etc. (în conformitate cu propriile proceduri) șiîn mod obligatoriu, într-un raport de verificare.
j) instruirea utilizatorului final căruia i se va explică modul de exploatare și întreținere curentă a aparatului, subliniindu-se următoarele obligații și restricții:
utilizatorul final are obligația  oprească imediat din funcțiune aparatul la care constată o anomalie/defecțiune și  se adreseze unui prestator de specialitate autorizat de ISCIR pentru remedierea defectelor;
este interzisă repunerea în funcțiune a aparatului până la remedierea defectelor, care trebuie  fie efectuată numai de agenți economici autorizați de ISCIR;
este strict interzisă încredințarea aparatelor de către utilizatorii finali unor persoane sau agenți economici neautorizați de ISCIR pentru a se efectua intervenții și reparații la acestea;
k) editarea, completarea livretului aparatului și predarea acestuia utilizatorului final;
l) contrasemnarea raportului de verificare de către utilizatorul final, care semnifică faptul  acesta și-a asumat obligațiile privind utilizarea în continuare a aparatului numai în condițiile în care îl va supune verificărilor tehnice periodice.